Corporate Identity

Identita Vašej firmy

Základom dobrej Corporate Identity je jednotnosť vizuálneho štýlu aj celkovej komunikácie.

 

 

 

 

 

 

 Corporate identity


Ku kompletnému marketingu spoločnosti v dnešnej dobe neodmysliteľne patrí aj jednotný vizuál všetkých elektronických a tlačených výstupov.
Čo robí Vašu firmu jedinečnou a osobitou? Ako najlepšie vyjadriť navonok hodnoty Vašej firmy? Ako dosiahnúť, aby Vás zákazníci vždy rospoznali medzi konkurenčnými značkami? Silná identita Vám pomôže.

Corporate Identity je určitý obraz, ktorý si buduje firma ako navonok voči svojim zákazníkom, tak aj vnútri firmy vo vzťahu k svojim zamestnancom. Základom dobrej CI je jednotnosť vizuálneho štýlu aj celkovej komunikácie.

Corporate Identity tvoria:

  • firemná filozofia
  • firemná kultúra
  • firemný dizajn

Výhody, ktoré Corporate Identity prináša:

Odlíšenie od konkurencie

V dnešnej dobe zákazníci vnímajú čoraz väčšie množstvo značiek a firiem na trhu. Corporate Identity Vám umožňuje vyzdvihnúť Vašu jedinečnosť a odlíšiť sa tak od konkurencie.

Propagácia firmy a značky

Okrem vizuálneho pôsobenia značky, aj samotná kultúra Vašej firmy môže pozitívne pôsobiť na potencionálnych zákazníkov. Nezabúdajte preto na propagáciu navonok aj dovnútra firmy.

Budovanie dobrého mena firmy

Spôsob, akým pôsobíte na svojich klientov, sa do veľkej miery odzrkadlí na tom, ako budú kupovať Vaše produkty. Dobre vypracovaná Corporate Identity je najlepšou cestou, ako na Vašich klientov pôsobiť pozitívne.

Lepšie rozpoznanie značky u klientov

Jednotný vizuálny štýl zabezpečuje, aby si vašu firmu ľudia lepšie zapamätali a spojili si s ňou Vaše produkty.