Corporate Identity

Identita Vašej firmy

Základom dobrej Corporate Identity je jednotnosť vizuálneho štýlu aj celkovej komunikácie.

 

 

 

 

 

 

 

Logo

vytlačiť


Logo je najviditeľnejšou častou Corporate Identity.

Profesionálne navrhnuté logo Vás bude všade prezentovať a zákazníci si ho budú vždy spájať s Vašou značkou. Logo je určitý tvar, ktorý vyjadruje myšlienku, poslanie alebo presvedčenie. Môžu ho tvoriť rôzne farby, tvary a texty, ktoré najviac vystihujú podstatu veci, ktorú má vyjadrovať - teda Vašu firmu alebo inštitúciu. Vaše logo by mali Vaši zákazníci za každých okolností spoznať.
Verzie loga

V praxi väčšina firiem používa dve alebo viac verzí loga, aby ho mohli flexibilnejšie využívať na tlačených materiáloch a na webe. Ide väčšinou o horizontálnu a vertikálnu verziu, prípadne inú vhodnú obmenu loga.

Konštrukcia loga

Geometrické zakreslenie loga v štvorcovej sieti.

Písmo

Písmo takisto ako samotné logo bude pôsobiť na Vašich zákazníkov určitým dojmom. Vyberieme pre Vás písmo, ktoré môže byť súčasťou logotypu, ako aj písma, ktoré budete používať vo svojich tlačených materiáloch.

Farebnosť

Farby majú odjakživa schopnosť v ľuďoch vyvolávať predstavy a emócie. Je preto dôležité starostlivo vybrať farby Vášho loga, zabezpečiť aby sa nepozmeňovali a takisto zistiť na akých farebných podkladoch nezaniknú.

Ochranná zóna

Ochranná zóna je priestor, ktorý oddeľuje logo od ostatných grafických prvkov a písma. Pokiaľ nie je okolo loga dostatočný priestor, je nečitateľné.

Minimálna veľkosť

Minimálna veľkosť logotypu zaručuje jeho čitateľnosť na tlačených materiáloch.

Prípustné a neprípustné použitie loga

Vaše logo by mali Vaši zákazníci za každých okolností spoznať. Nemalo by byť preto pozmenené natoľko, že ho nebude možné jasne identifikovať. Na to práve slúži dizajn manuál - aby sa určilo, do akej miery ho je možné pozmeniť a do akej už nie.